Što više koristimo facebook, sve smo nesretniji

Opsežno istraživanje posvećeno povezanosti osjećaja sreće i korištenja Facebooka dokazalo je da dugoročno korištenje spomenute aplikacije ima negativan utjecaj na naše emocionalno stanje.

Prijašnje studije uspjele su dokazati da postoji veza između naših emocija i korištenja takvih aplikacija, no njihovi su se zaključci temeljili na nedovoljnom broju ispitanika i širokom rasponu društvenih mreža.

Facebook je 2016. godine službeno izjavio da prosječan korisnik dnevno provede 50 minuta u aplikaciji.

Druga istraživanja usredotočila su se na sâm princip na koji društvene mreže izazivaju ovisnost svojih korisnika, i dokazali da upotrebljavaju principe slične onima koje koriste automati za kockanje.

Ovog puta je u tri navrata ispitano 5.208 osoba iz SAD-a (2013., 2014. i 2015. godine) koji su odabrani kao reprezentativan uzorak, a svakoga od njih, i njegovo korištenje Facebooka, na Sveučilištu u Kaliforniji promatrali su ukupno dvije godine.

Studija je potvrdila da interakcije korisnika na Facebooku imaju negativan utjecaj na opće zdravstveno stanje korisnika, dok je pritom važno i to koliko društvenih mreža koristi svaki pojedinac.

Osobe koje su same prijavile nezadovoljstvo svojim emocionalnim stanjem (koje je bilo 5-8 % lošije nego prije istraživanja) bavile su se radnjama poput otvaranja linkova, pisanja statusa i lajkanja slika.

Kako bi opisali svoje opće stanje, osobe su same opisivale svoje mentalno i fizičko zdravlje, a stručnjaci su analizirali statističke podatke o klikanju, lajkanju, broju prijatelja i sate provedene na Facebooku izravno s korisničkog računa ispitanika.


Na taj način istraživači su uspjeli saznati koje će radnje imati negativan učinak na naše zdravlje. Oni upozoravaju da je glavna opasnost društvenih mreža ta što korisnike navodi na to da vjeruju kako njihovo dugotrajno korištenje znači da sudjeluju u interakciji, dok zapravo neće osjetiti nijednu pozitivnu stranu koju bi osjetili u izravnom razgovoru s drugom osobom.
ljepotaizdravlje.hr

Nema komentara:

Objavi komentar

@zdravlje_i_ljepotain